Bejelentés


Égiek üzenetei Kadarkúton Soha ne félj veled az Úr


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
Bemutatkozás

Éva asszony naplója Éva asszony 2003-tól kap útmutatásokat az Úr Jézustól. Naplója párbeszédes felépítésu, sokszor bensoséges lelki hangulatú. A naplóba illesztett képeket, szimbólumokat az Úr egy másik válsztottján - Mariannán - keresztül küldi. Éva néni magáról így ír könyvének -Az Égiek üzenetei a kadarkúti templomban - elõszavában: 1938-ban születtem Miskolcon, vallását gyakorló római katolikus pedagógus családból. Negyedikes koromig zárdába jártam kedvesnõvérekhez. Budapesten nõttem fel. Férjhez mentem és ennek kapcsán Somogy megyébe kerültem. 3 gyermekem és 6 unokám van. Mint rajz-szakos tanár sok-sok kiállításom volt az országban a festményeimbõl. Kb. 6 templomban vannak oltárképeim, stációsorozataim. 45 éves koromig kötelességszerûen jártam vasárnapi szentmisékre. De Jézus irgalma nem tudta tovább nézni ezt a közömbösséget és vallásos irodalmat adott a kezembe. Lépésrõl-lépésre mélyült a hitem és Istenszeretetem. 5 évvel ezelõtt, 65 évesen szólt hozzám elõször és bensõleg az édes Jézus. Elmondta, hogy tervei vannak velem. Áldozatokkal, sok imával és önmegtagadásokkal mentenem kell a közömbös és a hitetlen lelkeket, összekötõ kapocs kell, hogy legyek az embertársaim és Õ közötte. Kért, hogy minden kegyelmi ajándékát, amit ad, írjam le a lelki naplómban és terjesszem. Hozzám irányította M-et, akinek otthon és a szentmisén sok látomást ad. Ezeket a látomásokat megválaszolja és lediktálja nekem. A legújabb kegyelmet -egészen érdemtelenül- 2008. szeptemberétõl kapom: engesztelõ imaóráinkon az Égiek az én hangomon keresztül tanítanak minket. Áldott legyen a Szentháromság és Mennyei Édesanyánk ezért a nagy ajándékért. Mindenkit testvéri szeretettel várunk ezekre az égi tanításokra a kadarkúti templomba: Lné Ackermann Éva Ajánlás Ha õszinték vagyunk önmagunkhoz, beismerjük azt, hogy bizonyos helyzetekben: gyávák, türelmetlenek, szeretetlenek, haragosak, gõgösek, a szenvedésben lázadozók, ima mulasztók, szentmisét nem értékel õk vagyunk. Ezért szükségünk van arra, hogy az égiek tanítsanak minket: a bátorságról, türelemrõl, szeretetrõl, megbocsátásról, alázatról, az imáról, a szentmise értékelésérõl és a szenvedés elfogadásáról. Jó átelmélkedni azt is, hogy mit mondanak az égiek: a nagy figyelmeztetésrõl, a hazaszeretetrõl, az adventrõl és a karácsonyról. Ezekrõl az összefoglaló égi tanításokról olvasunk Ligeti Béláné - Éva néni lelki könyvében. Ha nyitott lélekkel magunkévá tesszük ezen "értékes tanításokat" lelkileg gazdagabbak leszünk. Én átolvastam, átelmélkedtem e lelki könyvet, ezért szeretettel tudom ajánlani mindazoknak, akik a lelki életben el akarnak mélyülni és az égiekhez közelebb akarnak kerülni. Biztosak lehetnek abban e könyv olvasói, hogy az "összefoglaló égi tanítások" megegyeznek a Szentírás és az Egyház tanításaival! Azért imádkozom minden nap lelki testvérünkért - Éva néniért, hogy továbbra is legyen nyitott az égi tanítások befogadására, még akkor is, ha ez neki nem kis áldozatába kerül. Biztosítom arról Éva nénit, hogy e könyvbe lévõ tanításokra, minden igaz kereszténynek, "mintegy falat kenyérre", olyan szükségünk van. Azért is imádkozom, hogy akik elolvassák, átelmélkedik és magukévá teszi az összefoglaló égi tanításokat, azok e lelki könyv elolvasása után már másképpen gondolkodjanak és éljenek. Tisztelettel: Ft. Csilik János Kraszna-i és Nagyfalu-i plébános - Erdélybõl 2009. 01. 13. Az üzenetek megtalálhatók itt: http://nagyeva.nolblog.hu A hétfõi engeszteléseken kapott tanítások itt érhetõk el: http://nagyeva1.nolblog.hu/


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!